Warning: fclose() expects parameter 1 to be resource, null given in /home/hanakom/ftp/euclideanreality/pl/theory_1.php on line 44

Krytyka STW: Dowód, że Ziemia nie obraca się wokół Słońca

W 1971 Hafele i Keating przeprowadzili znany eksperyment udowadniający przewidywania Szczególnej Teorii Względności za pomocą zegarów makroskopowych przewożonych na wschód i zachód dookoła Ziemi.

ZASADA EKSPERYMENTU

2 zegary przewożono w rejsowych samolotach oblatujących Ziemią w kierunku - jeden na wschód, drugi na zachód
1 zegar pozostał na powierzchni Ziemi.
Jako uklad odniesienia (inercjalny) przyjęto układ związany z biegunem Ziemi


Zakłądając, że ruch wszystkich zegarów jest inercjalny otrzymujemy wzór opisujący różnicę czasów wskazywanych przez poszczególne zegary


Wskazania zegarów zostały porównane ze sobą i różnica wskazań zegarów była przyjęta jako dowód na prawdziwość przewidywań STW

POWYŻSZE ROZUMOWANIE SPOTKAŁO SIĘ Z NASTĘPUJĄCYMI WĄTPLIWOŚCIAMI

Zgodnie z STW inercjalny układ odneisienia powinien być związany z jednym z zegarów

Związanie układu inercjalnego z jakimkolwiek innym punkter - TU Z BIEGUNEM ZIEMI - dodaje pewną prędkość do wszystkich prędkości (tu - prędkość obrotu Ziemi) i to zmienia przewidywane różnice wskazań zegarów

JEDNAK...Hafele I Keating stwierdzili, że w przypadku ruchów obrotowych jest dopuszczalne związaniu układu inercjalnego ze środkiem obrotU - TU - Z BIEGUNEM ZIEMI


Z DRUGIEJ STRONY... Jeśli to stwierdzenie jest prawdziwe, to powinno być prawdziwe takze dla ruchu obrotowego wokół Słońca i wtedy inercjalny układ odniesienia powinien być związany Z BIEGUNEM SŁOŃCA.

Wybierając jako układ odniesienia biegun Słońca, zwiekszamy wszystkie prędkości o wartość prędkości Ziemi w stosunku do Słońca, która jest około 100 razy większa niż każda z pozostałych prędkości. Ostatecznie do poprzedniego wzoru zostaje dodany dodotkowy człon (tu na czerwonym tle) i daje on bardzo silną zależność wskazań zegarów od pory dnia. Taka zależność bardzo silnie zmienia przewidywane wskazania zegarów - nawet do 400 razyTaka zależność nie została zauważona. Jest to dowód, że prędkość V we wzorze powyżej, będąca prędkością ruchu obrotowego Ziemi wokół Słońca, jest równa zeru.
JEST TO DOWÓD, ŻE ZIEMIA NIE OBRACA SIĘ WOKÓŁ SŁOŃCA

Więcej w artykule: Critical Reflections on the Hafele and Keating Experiment
Contents <<< Previous page <<< >>> Next Page >>> References You are reading chapter 19