Warning: fclose() expects parameter 1 to be resource, null given in /home/hanakom/ftp/euclideanreality/pl/theory_1.php on line 44

Krytyka STW: Dowód, że Ziemia nie obraca się wokół Słońca. WYJAŚNIENIE

Źródło paradoksu...

... to fakt, że zagadnienie ruchu obrotowego musi być rozwiązana przy pomocy Ogólnej Teorii Względności. Błędem popełnionym przez Hafele i Keating'a było rozwiązanine problemu przy pomocy SRT co z kolei wymagało przyjęcia fałszywych założeń prowadzących w konsekwencji do tego paradoksu. W efekcie, Hafele and Keating udowodnili OTW podczas, gdy byli przekonani, że udowodnili STW.

POPRAWNE ROZWIĄZANIE
MUSIMY rozpocząć rozwiązywanie problemu od równania interwału czasoprzestrzennego dla ruchu obrotowego w polu grawitacyjnym o symetrii centralnej (rs jest promieniem Schwarzschilda radius źródła pola grawitacyjnego). Dodając mały czynnik (na żółtym tle na wzorze poniżej) otrzymujemy równanie:

BŁĘDNE ROZWIĄZANIE
Rozwiązanie problemu ruchu obrotowego, stosowane obecnie w literaturze dotyczącej ruchu obrotowego planet, satelitów systemu GPS itp bazuje na BŁĘDNYM ZAŁOŻENIU mówiącym, że możemy chwilowo założyć, że ruch odbywa się tak jakby był inercjalny. Właśnie takie założenie przyjęli Hafele i Keating i to założenie pozwoliło wyprowadzić bzdurny wniosek, że Ziemia nie obraca się wokół Słońca. Dokładne wyprowadzenie paradoksu przedstawiono w poprzednim rozdziale i w bibliografii.

podstawiającostatecznie otrzymujemy:


Zakładając chwilowy ruch inercjalny otrzymujemy czynnik opisujący dylatację czasu jako resultat ruchu inercjalnego: (1-V2/c2) i wprowadzając pole grawitacyjne otrzymujemy czynnik opisujący grawitacyjne spowolnienie czasu: (1-rs/r) gdzie rs jest promieniem Schwarzschilda źródła pola grawitacyjnego natomiast r jest promieniem okręgu po jakim krąży obiekt.
Ostatecznie otrzymujemy następujący wzór:

Na pierwszy rzut oka oba wzory - ten wyprowadzony na podstawie OTW ("poprawne" rozwiązanie) oraz wzór otrzymany na podstwie STW ("błędne" rozwiązanie) są identyczne, więc sposób wyprowadzenia wzoru nie ma znaczenia z punktu widzenia wymików obliczeń

W TAKIM RAZIE CZY JEST W OGÓLE O CZYM DYSKUTOWAĆ ?

TAK - JEŚLI CHCEMY UZYSKAC INFORMACJE DOTYCZĄCĄ ŹRÓDŁA ZJAWISKA DYLATACJI CZASU

In the case of proper - GRT based - solution, the Velocity is in the formula (on the yellow background) is corresponding to the rotational motion, It means that the source of time dilation is the change of the velociny - more detail: the change of direction of the velocity

In case of wrong - SRT based - solution the velocity in the formula is corresponding to the linear motion. It means that the source of time dilation is only velocity and change of the velocity has nothing to do with the time dilation phenomenon.

Starting either from porper or wrong approach we obtain the same formula, then the result of computation does not depend on the choice of method, the problem is considered with. Computational results of the time dilation phenemoenon will be almost identical as well for the wrong as the correct method. The difference will appear when we try find the real mechanism responsible for the time dilation.

Applying the wrong method we are convinced that only the velocity causes the time dilation. Therefore the majority of physicists belives that the time dilation in case of motion of GPS satelites or jets in the Hafele and Keating experimemt etc. are the proof for the SRT.
THE REASONING PRESENTED ABOVE AND IN THE PREVIOUS CHAPTER SAYS THAT IT IS NOT TRUE

The true mechanisms responsible for time dilation phenomenon are the velocity together with the change of the velocity an the problem can be solved properly with the help of GRT. The SRT-type formula is only the aproximation of the GRT solution and it can give us the false impression that the time dilation is a result of SRT while in fact it is result of GRT (although computations made with SRT method give correct results).

If the time dilation in case of the rotational motion can not be a result of SRT as it has been assumed up to now, then maybe other experiments which were assumed to be the proof of the SRT, were in fact the proof of GRT as it took place in case of rotational motion???
See the next chapter


Contents <<< Previous page <<< >>> Next Page >>> References You are reading chapter 20