Warning: fclose() expects parameter 1 to be resource, null given in /home/hanakom/ftp/euclideanreality/pl/theory_1.php on line 44

Punkt w Lorentzowskiej czasoprzestrzeni jest sferą w rzeczywistości Euklidesowej

Rozpatrzmy następujący przypadek:

Trzy cząstki poruszające się z różnymi prędkościami uderzają sondę umieszczoną w punkcie x0t0 układu współrzędnych obserwatora.

W Lorentzowskiej rzeczywistości położenie sondy można opisać przy pomocy współrzędnych jednego punktu x0t0
Linie świata cząstek uderzających w sondę przecinają się w punkcie x0t0
Różne kąty nachylenia linii świata odpowiadają różnym prędkościom. Kąty linii świata muszą być zawarte w przedziale +/- 450(na rysunku powyżej)
W nowej Euklidesowej rzeczywistości (FER - Four-dimensional Euclidean Reality) położenie sondy jest opisywane przez sferę (na rysunku powyżej jest to okrąg) o promieniu x0 i środku w punkcie t0 na osi czasu obserwatora ponieważ:
  • oś x musi być wybrana indywidualnie (jest różna) dla każdego obserwowanego ciała - musi być prostopadła do trajektorii aktualnie obserwowanego obiektu
  • Trajektorie mogą być nachylone pod dowolnymi kątami do osi czasu (trajktorii) obserwatora
Odpowiednikiem punktu x0t0 jest w FER sfera o promieniu x0 i środku w punkcie t0 trajektorii obserwatora. Wszystkie punkty sfery (koła na rys. powyżej) odpowiadają jednemu i temu samemu momentowi czasu t. Dla cząstki przemieszczającej się z jednego punktu sfery do drugiego, upływ czasu jest równy zeru.

Sfera (koło) w FER odpowiada punktowi xt w czasoprzestrzeni Lorentzowskiej ponieważ dla obserwacji różnych ciał interpretujemy różne kierunki w FER jako wymiary przestrzenne .


Contents <<< Previous page <<< >>> Next Page >>> References You are reading chapter 6