Warning: fclose() expects parameter 1 to be resource, null given in /home/hanakom/ftp/euclideanreality/pl/theory_1.php on line 44

PRĘDKOŚĆ ŚWIATŁA

Jak już poprzednio napisałem, prędkość względna ciał ma ograniczenie równe 1 i to ograniczenie jest wynikiem definicji prędkości - zobacz rozdział: PRĘDKOŚĆ

Ponieważ w FER (Four-dimensional Euclidean Reality - nowa nazwa rzeczywistości euklidesowej) wszystkie wymiary są przedstawione w tej samej skali więc predkość światła będzei równa 1

Rozpatrując propagacje kwantów musimy zaakceptować założenia, zgodnie z którymi obserwowana predkość propagacji kwantów będzie  be  równa    1

Po lewej:

Ciało poruszające się wzdłuż trajektorii t' emituje dwa kwanty: jeden jest odbierany przez obserwatora poruszającego się wzdłuż trajektorii t1, drugi z kwantów jest odbierany przez pbserwatora poruszającego się wzdłuż trajektorii t2

Założenie 1: Kwant jest emitowany wzdłuż trajektorii prostopadłej do trajektorii ciała  t' będącego jednocześnie osiami przestrzennymi układów odniesienia obydwu obserwatorów

Założenie 2: Trajektoria kwantu jest unoszona wzdłuż trajektorii obserwatora. Jeśli kwant przemierzy dystans Δx1 or Δx2 wzdłuż swojej trajektorii, wtedy trajektoria tego kwantu zostanie uniesiona wzdłuz trajektorii obserwatora o odległość odpowienio Δt1 lub Δt2

Założenie 3: w próżni Δxi = Δti

WNIOSKI:

Prędkość kwantu jest obserwowana przez każdego obserwatora jako równa V=Δxi/Δti =1 niezależnie od względnej prędkości obserwatorów (która jest rowna sinusowi kąta między trajektoriami tych obserwatorów, na rysunku powyżej: t1 i t2)

Wypadkowa trajektoria kwantu zależy od trajektorii obserwatora odbierającego kwant. Oznacza to, że już w chwili emisji, każdy z kwantów wie gdzie i kiedy zostanie odebrany. Nie jest możliwa emisja kwantu gdziekolwiek w pustą przestrzeń. Tak więc emisja kwantu wydaje się być wynikiem pewnego rodzaju oddziaływania między dwoma odległymi ciałami.


Contents <<< Previous page <<< >>> Next Page >>> References You are reading chapter 8