PRĘDKOŚĆ

W FER prędkość względna ciał równa jest sinusowi kąta między trajektoriami tych ciał.
Ograniczenie: V<1 wynika z definicji prędkości.

Ograniczenie prędkości jest jedynie wynikiem sposobu prowadzenia obserwacji.

Sposób prowadzenia obserwaci charakteryzuje się tym, że w FER kierunek interpretowany przez obserwatora jako wymiar przestrzenny musi być
prostopadły do trajektorii ciała obserwowanego.

W FER nie ma ograniczenia co do kątów między trajektoriami ciał. Kąty mogą być większe niż 900, jednak wzajemna obserwacja jest możliwa jedynie w przypadku obserwatorów poruszających się po trajektoriach nachylonych względem siebie pod kątem mniejszym niż 900.
Contents <<< Previous page <<< >>> Next Page >>> References You are reading chapter 4